Informacje dotyczące polityki prywatności

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem administratorem Państwa dobrowolnie podanych danych osobowych jest Lanzarota Investments sp. z o.o. Sienna Hotel S.K.A, z siedzibą w Warszawie (00-125) przy ul. Emilii Plater 49. Dane osobowe są przetwarzane w celach: zawarcia i realizacji umów hotelarskich, związanych z ewentualnie prowadzonymi postępowaniami reklamacyjnymi, związanych z badaniem poziomu świadczonych usług, statystycznych oraz dopełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych, a wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Po wyrażeniu zgody dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych administratora danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Jak chronimy Państwa prywatność?

Prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych to kwestie dla nas bardzo ważne. Nie przekazujemy Państwa informacji w sposób nieokreślony w niniejszej polityce prywatności lub bez Państwa zgody. Bardzo cenimy Państwa zaufanie i staramy się chronić Państwa poufność i zapewnić odpowiednie wykorzystanie Państwa informacji osobistych, które są nam przekazywane. Szczegóły znajdą Państwo tutaj:http://www.ihg.com/hotels/gb/en/global/customer_care/privacy_policy.
InterContinental Hotels Group – IHG jest uczestnikiem programu TRUSTe Privacy Seal. TRUSTe to niezależna organizacja, której misja to rozwój prywatności i zaufania w sieci. W celu zapoznania się z pełną listą stron InterContinental Hotels Group, które zostały autoryzowane przez TRUSTs, należy kliknąć na ikonkę pieczęci TRUSTe we wspomnianej wyżej polityce prywatności.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt:

Jeżeli nie otrzymają Państwo satysfakcjonującej odpowiedzi lub rozwiązania w przeciągu rozsądnego czasu, proszę skontaktować się z TRUSTe. Dodatkowe informacje dostępne na TRUSTe Watchdog Dispute Resolution Process. TRUSTe posłuży jako pośrednik pomiędzy witryną internetową a Państwem w celu rozwiązania problemu użytkownika.

InterContinental Hotels Group działa w zgodzie z unijnymi zasady bezpiecznego transferu danych osobowych określonymi przez Departament Handlu w obszarze zbierania, użytkowania i przechowywania danych z terenu Unii Europejskiej. www.ihg.com uczestniczy w unijnej strukturze bezpiecznego transferu danych osobowych w formie określonej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. W ramach naszego członkostwa w bezpiecznym transferze, zgodziliśmy się, aby TRUSTe zajmowało się rozwiązywaniem sporów związanych z naszym przestrzeganiem zasad bezpiecznego transferu danych osobowych. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia w kwestii naszego stosowania się do przepisów bezpiecznego transferu danych osobowych, najpierw powinni skontaktować się Państwo z nami (zgodnie z powyższym).

Jeżeli kontakt z nami nie rozwiąże Państwa problemu, mogą Państwo skontaktować się TRUSTe drogą internetową, wchodząc na: http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php, za pomocą faksu: 415-520-3420, lub drogą pocztową: Watchdog Complaints, TRUSTe, 55 2nd Street, 2nd Floor, San Francisco, CA, USA 94105. Jeżeli decydują się Państwo złożyć skargę za pomocą faksu lub drogą pocztową, powinni Państwo uwzględnić następujące informacje: nazwa firmy, rzekome naruszenie prywatności, dane kontaktowe i informacja czy chcą Państwo przekazać szczegóły danej skargi firmie. Więcej informacji o TRUSTe lub procesie rozwiazywania sporów przez TRUSTe znajdą Państwo tutaj: http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php lub wysyłając prośbę o takie dane na jeden z adresów TRUSTe podanych powyżej. Proces rozwiązywania sporów TRUSTe jest przeprowadzany w języku angielskim. W obszarze danych dotyczących zasobów ludzkich, zgodziliśmy się współpracować z organami ds. ochrony danych. Jakichkolwiek pytania, komentarze czy skargi związane z praktykami przetwarzania danych (w tym, między innymi, ze zgodnością z zasadami dot. danych osobowych w zakresie ich ogłaszania, wyboru, przekazywania, dostępu, bezpieczeństwa, integralności czy ich egzekwowania) oprogramowania hostowanego online przez danego klienta czy partnera, dla którego IHG przetwarza dane, powinny być adresowane do tego klienta lub partnera.

Zmiany w polityce prywatności InterContinental Hotels Group

InterContinental Hotels Group rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie. Jednak jeśli wprowadzone zmiany dotyczące sposobu wykorzystania osobistych identyfikowalnych informacji użytkownika modyfikują zasady stosowane podczas ich zbierania, poinformujemy Państwa poprzez opublikowanie oświadczenia na Państwa stronie 30 dni przez wprowadzeniem takich zmian. Ostatni aktualizacja: 17 stycznia 2012.